Мениджърите са чувстват значително по-оценени от служителите

Едва 43% от служителите у нас са доволни от признанието към себе си, докато при мениджърите процентът на доволните от признанието е 63%. Най-големи разминавания между удовлетвореността на мениджърите и служителите има по отношение на допълнителните придобивки и възможностите за кариерно развитие. Това е един от изводите в международното проучване на Aon Hewitt „Най-добрите работодатели”, в което България се включва за осма година през 2014 г. Изследването обхваща мнението на над 16 000 служители и над 400 топ мениджъра в нашата страна и установява интересни тенденции по отношение на това къде къде се разминават най-драстично мненията на мениджърите и служителите.
Всяка от споменатите две групи споделя до колко е удовлетворена от условията на работа и работната среда по 19 конкретни фактора. От направените анализи специалистите от Aon посочват няколко фактора, в които се наблюдава драстично разминаване в оценките на изследваните групи.
На първомясто това е удовлетвореността от допълнителните придобивки. Докато 79% от топ мениджърите споделят, че допълнителните придобивки, които им предоставя работодателят, посрещат добре нуждите им, то този дял за служителите е едва 46%.
Допълнителните придобивки включват застраховки, здравни услуги, служебен транспорт, ваучери за храна и други. Най-големи бюджети за допълнителни придобивки се планират в секторите високи технологии и аутсорсинг.
Сходно е положението и при възможностите за кариерно развитие. Цели 68% от топ мениджърите смятат, че компанията предоставя добри кариерни възможности на служителите, а само 39% от служителите твърдят, че кариерните възможности в компанията, в която работят, са добри;
Освен това 69% от топ мениджърите твърдят, че се отнасят към служителите си като към най-ценния актив в компанията. От друга страна само 41% от служителите смятат, че топ мениджърите се отнасят към тях като към най-ценния актив.
Топ мениджърите в България са най-удовлетворени от работните задачи, които вършат всеки ден (84%), чувството на удовлетвореност от добре свършената работа (82%) и физическата работна среда (84%). Служителите съобщават, че са доволни от отношенията с преките ръководители (62%), отношенията с колегите (63%) и физическата работна среда (65%).

Излизайки извън рамките на България, оказва се, че в региона на Централна и Източна Европа ситуацията е идентична и както топ мениджърите, така и служителите в България следват тенденциите в региона, отбелязват авторите на изследването от AON.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.