Мария Габриел: Интернет не е среда за тероризъм сам по себе си

Комисията по политически въпроси на Съвместната асамблея АКТБ-ЕС прие доклада за ролята на интернет и социалните мрежи за разпространението на тероризма, по който евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел е докладчик на ЕНП. Заседанието на комисията се състоя по време на провежданата от 17 до 19 март 27-ма сесия на Асамблеята.

Докладът разглежда използването на интернет и по-конкретно социалните мрежи, чрез които терористичните групи не само комуникират, но също така могат да се организират, да набират и обучават нови членове и да намират финансиране. Специално внимание се обръща на факта, че интернет позволява на терористичните групи да работят отвъд граници и с голяма скорост, в пространство, където законите са трудни за прилагане. Ето защо използването на социалните мрежи от терористични групи изисква координиран отговор на международно ниво.

Евродепутатът Мария Габриел внесе изменения по доклада, които бяха приети от Комисията по политически въпроси и подкрепени от съдокладчиците. С тях подчертава, че интернет и социалните мрежи са инструменти точно толкова достъпни за терористичните групи, колкото и за държавните органи и международни организации. „Интернет не трябва да се разглежда като заплаха сам по себе си. Интернет е инструмент, който трябва да бъде мобилизиран от правителствата в рамките на кампании за превенция и информираност, адресирани най-вече към младите потребители, така че да бъдат осведомени за рисковете”, заяви Мария Габриел.

Тя насърчи международната общност да работи повече в сътрудничество с големите интернет компании като Google, Facebook, Twitter и Youtube, за да се разработят предупредителни механизми за разбиване на терористични групи в интернет. Те биха могли да допринесат за превенцията, както и за разпространението на гледните точки, опровергаващи екстремисткия дискурс на терористичните движения, които се възползват от изолацията и отчаянието на уязвимите хора, за да набират нови членове.

На следващ ред са необходими прозрачни процедури и спазване на правата на човека и основните свободи, когато става въпрос за затваряне на сайтове, свързани с терористични дейности. Правителствата не трябва да злоупотребяват с борбата срещу тероризма с цел възпрепятстване на опозицията.

“Превенцията и международното сътрудничество са двете ключови думи в безграничното интернет пространство, където за момента е трудно да се прилагат национални или международни закони. Страните от АКТБ и ЕС са изправени пред същото предизвикателство в борбата срещу тероризма и трябва да координират усилията си. Този доклад е добра възможност това да се припомни и да се определят приоритетите”, заключи Мария Габриел.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.