Мариела Папазова е избрана за директор на Класическата гимназия

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мариела Папазова, която изпълняваше временно длъжността директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, бе избрана за поста след проведен конкурс, съобщиха от Министерството на културата.

Конкурсът се проведе на 15 юли, като в него кандидатите са получили определен брой точки по оценъчни карти, а съответно комисия е определила класирането.

Най-много точки след Папазова са събрали преподавателите в училището Емилия Карабоева и Орлин Йорданов.

Людмила Дукова, Ваня Николова, Надя Кюлафлиева и Анета Иванова-Стоянчова, които също се бореха за поста, не са събрали необходимия минимум точки, поради което не се класират в проведения конкурс, уточняват от МК.

Повече от две години между Класическата гимназия и Министерството на културата се води спор за това къде да се помещава училището. И родители, и учители, а дори и ученици са разделени на два лагера. Едните искат НГДЕК да остане в сградата на училището на улица „Баба“ в столичния квартал „Модерно предградие“, която е ремонтирана по европейски проект. Другите настояват гимназията да се поместава в сградата на бившето 13-о училище, до Женския пазар, с мотива, че мястото на училището е в центъра на София.

Министерството разпореди връщане на училището в „Модерно предградие“, за да не се налага да връща вложените средства в ремонта, но запази варианта определени часове да се провеждат и в сградата до Женския пазар.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.