Майката на шефа на кабинета на земеделския министър контролира парите по ПРСР

 

Крайна Кирилова – майка на Кънчо Кънчев, шеф на кабинета на министъра на земеделието Димитър Греков, прави срещу сериозно заплащане оценката на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони(ПРСР). Договорът е на стойност 240 хиляди лева с ДДС. Парите по него идват от програма „Техническа помощ“. Кънчо Кънчев не е подавал декларация за конфликт на интереси, както се изисква по закон, показа пък проверка в МЗХ. “Началникът на кабинета не е задължен да впише в декларацията, че има частен интерес към дейността на свързани с него лица по линия на ПРСР (по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси)“, отговориха от МЗХ на запитване на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ и на classa.bg. Според тяхното тълкуване, Кънчев не отговаря за тази програма и затова не е длъжен да декларира конфликт на интереси. „Търси се възможност да се оправдаят действията на Кънчев“, коментираха становището на МЗХ юристи. Според тях Кънчев разполага практически с неограничена политическа власт, която му гарантира контрола и върху изпълнението на тази програма. Казусът ще е много интересен за ОЛАФ, смятат експерти.
 
Договорът

На 02.11.2011 г. след проведена обществена поръчка министър Мирослав Найденов възлага изработването на може би най-доверителната задача – текуща оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони за 2011 год., 2012 год. и 2013 год., на Крайна Цанкова Кирилова, управител на „Кавангард“ЕООД – част от консорциум „Агри Консулт“. ("АТЦ Консълтанс ГмбХ" и "Кавангард" ЕООД).
Под договора са положени подписите на главния счетоводител Капка Алексиева и пълномощника Кънчо Димитров Кънчев, син на Крайна Кирилова, който е и овластен пълномощник на Валтер Черни, един от собствениците на „Агри Консулт“. Изпълнителят изготвя текуща оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони за периода 2011г. – 2013г. Очакването на министър Найденов е оценката на Крайна Коева „да способства оптимизирането на управлението, програмирането, прилагането и наблюдението на ПРСР, както и да отчете резултатите, постигнати в България във връзка с прилагането на Европейския план за икономическо възстановяване, одобрен от ЕК през 2008 год.“
„Да, началникът на кабинета е работил за горецитираното дружество, но не е бил член на органите му на управление или контрол, управител, съдружник и не е притежавал дялове или акции в него преди датата на избирането или назначаването му или докато заема длъжността, нито е бил ангажиран с дейности по изпълнение на договора“, обясниха от МЗХ.

Парите

За оценката на ПРСР ще се платят 200 000,00 лв. без ДДС, пише в договора. Средствата са осигурени по линия на Техническа помощ по Програмата за развитие на селските райони от ЕС. Междувременно в началото на 2013г. ГЕРБ пада от власт, като е заменен от служебното правителство на президента Плевнелиев, а на 28 май 2013г. премиерът Пламен Орешарски обявява състава на правителството на България, а за земеделски министър е избран Димитър Греков. Той пък си назначава за началник кабинет синът на Крайна Коева – Кънчо Кънчев. Още с встъпването в длъжност началникът на кабинета на министъра, като политическо лице, следва да разкрие, декларирайки наличието или отсъствието на конфликт на интереси.

Какво губим?

На 19 ноември 2013г МЗХ свиква пресконференция за риска от загуба на пари по ПРСР като става ясно, че от ЕК са уведомили министър Греков, че до края на 2013г. България трябва да усвои още 286 млн.евро, които да бъдат декларирани пред Комисията до 31-и януари 2014. С тези действия на практика се цели предотвратяване на автоматично приспадане ( загуба) на средствата. Бившия земеделски министър на Румъния и близък до настоящия еврокомисар по земеделие – Дачиан Чолош – Михаил Димитру, като директор на Дирекцията по земеделие и селски райони към ЕК, е поискал от министър Греков да предостави информация за реализираните разходи за т.нар."техническа помощ" и парите похарчени от МЗХ в медиите за реклама.
Дали министър Греков ще изпрати информация на ЕК, че 240 000,00 лв. от Техническа помощ по Програмата за развитие на селските райони са дадени на майката на неговия началник-кабинет, за да се осигури подобряване на качеството, резултатността и ефективността на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони, финансирането на която предстои да спре ЕС? Според запознати, средствата за ПРСР са следващите, които ЕК ще спре, въпреки че четвърт милион лева е получила майката на Кънчев, за да минимизира риска от това.

1 Trackback / Pingback

  1. Майката на Кънчо контролира и обществените поръчки в земеделското министерство - Коментатор – новини и анализи

Leave a Reply

Your email address will not be published.