Магистрати ще се обучават за ефективна защита на жертви на насилие

Кметът на Враца: Тук проблемите често се решават с бой, рекетират и мен

Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен, в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания” – София стартират проект “Обединени за справедливост”- Създаване на партньорска мрежа за сигурност и ефективна правна защита срещу домашното насилие и насилието основано на пола в градовете Плевен, Велико Търново и София. Проектът бе представен днес на пресконференция в БТА. Той е част от мащабен процес по обучение на магистрати, съгласно приоритетите на Министерството на правосъдието и цели да повиши тяхната чувствителност в хода на прилагане на нормативната база, касаеща домашното насилие и насилието основано на пола. През следващите близо две години няколко граждански организации с опит в сферата на домашното насилие и защитата на жертви ще обхванат с подобни обучителни проекти съдии в цялата страна. Проектът е финансиран от Министерство на правосъдието и е с продължителност 18 месеца. Реализира се съвместно с община Велико Търново. В рамките на конкретния проект на Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен и Фондация „Български център за джендър изследвания” – София, в трите града ще бъдат проведени семинарни обучения за повишаване капацитета на 80 магистрати по прилагане на Закона за защита от домашното насилие, подобряване и хармонизиране на съдебната практика съгласно международните стандарти като например Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието над жени и домашното насилие. Организациите, партньори

по проекта, ще допринесат и за подобряване на сътрудничеството и обмена между представителите на съдебната система и организациите, активно работещи в тази област, както и за по-ефективно прилагане на координирания отговор на общността срещу домашното насилие в Плевен, Велико Търново и София.  

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.