Магистрати правят регистър на НПО-та в съдебната система

Единен регистър на неправителствените организации, които работят в сектор „Правосъдие“ ще прави Българската съдийска организация (БСО). На форум в хотел „Шератон“ Богдана Желявска, зам.-председател на Софийски градски съд представи проект, който БСО е спечелила в рамките на ОП“Човешки ресурси“. Партньор по проекта е испанската Асоциация на съдиите и магистратите „Франсиско де Виктория“.
„ У нас съществуват три съдийски организации, прокурорска, на следователите, на съдебните служители, Нотариална камара, камара на частните съдебни изпълнители, Асоциация на държавните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, Адвокатски колегии“, каза Желявска. Тя поясни, че това уникално разнообразие на организации има за цел да реформира съдебната система и да създаде единни стандарти, както и сектора да бъде представен в обществото по един нов начин. „Ако до вчера бе прието, че за съдията говорят решенията му по делата, днес е ясно, че той е публична фигура и трябва да изразява мнения, работата ни се нуждае от прозрачност“, каза Желявска, която е и ръководител на проекта. Тя допълни, че обществото има нужда да му бъде обяснена работата на съдиите, която освен слабости, има и много силни страни.
Желявска съобщи, че по проекта ще работят пет работни групи като към тях ще се присъединят и останалите неправителствени организации с цел да се подобри работата в сектора и да се създадат ясни правила за сътрудничество, както в рамките на гражданския сектор, така и и между НПО-та и институциите, ангажирани със съдебната система. В целите на проекта е записано и създаване на Европейска уеб базирана платформа, която първо ще излиза на български и испански, а после и на английски език. В нея ще бъдат събрани проблемите, постиженията и начина на функциониране на НПО-та в сектора.
От своя страна наказателният съдия Луис Пеюс, член на партниращата организация от испанска страна, каза, че в неговата страна има четири асоциации, които се занимават с обучение . „Трябва да дадем достоен отговор на глобализацията. Не е далеч времето, когато всички ние ще бъдем европейски съдии“, каза Пеюс.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.