Людмила Петкова оглави Съвета за ограничаване на сивата икономика

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова официално оглави ръководството на обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

„Поехме ангажимент към проекта, защото той е изключително полезен и резултатите от него предоставят възможност за дефиниране на рисковите сектори и набелязване на ефективни мерки за противодействие на неформалната икономика". Това коментира Петкова при поемане на председателския пост на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Зам.-министърът изтъкна, че намаляването на административната тежест за бизнеса е сред приоритетите на правителството и на него е посветена една от двете групи мерки в плана за действие, който се подготвя от Работната група в Министерството на финансите с представители на работодателите, синдикатите, общините и приходните агенции. Другата група мерки е свързана с повишаване на бюджетните приходи, намаляване на неформалната икономика и предотвратяване на данъчните измами. Сред конкретните идеи в контекста на този план е анализ на прилагането на единната данъчно-осигурителна сметка, автоматично изпращане на информация по електронен път на лицата за настъпили промени в данъчно-осигурителната им сметка, предоставяне на нови електронни услуги и редизайн на съществуващи такива, допълни заместник-министър Петкова.

В рамките на заседанието на Съвета в петък беше обсъден и приет доклад за напредъка по изпълнението на проекта за периода декември 2012 – юни 2013 година. Представен беше и доклад за актуализация на Композитен индекс „Икономика на светло". Индексът се състои два компонента – статистически и социологически, които включват определени индикатори, разясни проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс. Изводите в анализа показват, че положителната тенденция от 2011 г. за повишаване на индекса, т.е. изсветляване на икономиката, през 2012 г. губи скорост и се забавя. Причини за това, според експерта, са продължаващата икономическа криза и нарастващото напрежение и по-голямата неопределеност, свързани с края на политическия цикъл. В дневния ред беше включена за разглеждане и презентация на актуални оценки за влиянието на предприетите мерки за ограничаване на вредите от неформалната икономика. Доц. Емилия Ченгелова обобщи оценките с извода, че се установяват позитивни индикации за повишаване чувствителността към темата неформална икономика и готовност да се работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна промяна в нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата, допълни Людмила Петкова, цитирана от пресцентъра на МФ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.