Лукарски: Целта ни е да удвоим до 2020 г. парите за наука

Амбициозната ни цел е до 2020 г. делът на разходите за научно-изследователска дейност да достигне 1,5% от БВП на страната. Вярваме, че тази цел е достижима, тя намира израз в разработената иновационна стратегия за интелигента специализация. Тази стратегия ще осигури максимално усвояване на средствата по ОП „Иновации и Конкурнтоспособност 2014-2020 година“. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на откриването на работна среща на тема „Предизвикателствата за технологичното развитие на България”, организирана от БАН и Министерството на икономиката.

Делът от БВП на разходите за научно-изследователска дейност се е променил от 0,64% през 2013 до 0,78% през миналата година.

“Най-сериозен принос за увеличението имат частните предприятия. Миналата година с 9% се е повишил и броят на заетите в изследователска стойност, с което те вече надхвърлят 19 хиляди души“, информира Лукарски. Министърът на икономиката изтъкна, че съществуващата в момента иновативна среда не допринася за ускоряването на икономическия растеж на България и още по-малко допринася за съкращаване на дистанцията спрямо другите страни-членки на ЕС. По думите на министъра, без иновации и инвестиции в научно-изследователска дейност е невъзможно да бъдем конкурентоспособни на глобалния пазар.

„Имаме нужда от добре функционираща иновативна система, която да гарантира възможности за бърз преход към производството на стоки с висока добавена стойност“, подчерта Лукарски.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.