Лобистки закон за горивата развълнува бранша

Законът  за регулиране на пазара на горива най-вероятно няма да бъде приет от парламента, въпреки първоначалната широка подкрепа от страна на депутати за него. Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход предвижда фирмите, които търгуват, складират или транспортират горива, да минат на регистрационен режим към Министерството на икономиката. За да влязат в регистъра, те ще трябва да отговорят на изисквания за висок уставен капитал (между 20 хил. лв. за търговци на дребно до 3 млн. лв. за собственици на данъчен склад) и да предоставят немалки банкови гаранции. Управителите им ще трябва да отговарят на определен образователен и трудов ценз. Според БСП така на пазара ще останат петте най-големи фирми, а малките ще фалират.
Проектът беше входиран в парламента с подкрепата на депутати от всички парламентарно представени партии, като основен двигател  е Емил Димитров-Ревизоро от “Обединени патриоти”. Димитров е шеф на парламентарна комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика.  Отрицателни становища представиха три министерства – на финансите, на икономиката и на земеделието. Срещу текстовете в проектозакона се обявиха и редица браншови организации.

“Предвидените изисквания в законопроекта ще ограничат кръга от лицата търгуващи с горива, като това ограничение може да доведе до концентрация на бизнеса и недопускане до пазара на горива на малки и средни предприятия, което не е в съответствие с европейския принцип за конкурентоспособност “мисли първо за малките”, е заключението в становището на Министерството на финансите. Освен него още три ведомства са дали становища за проекта – на икономиката (в проекта то е посочено като контролиращо регистрацията на фирмите от сектора), на енергетиката и на земеделието.

Новият законопроект ще се отрази пряко и на земеделските стопани. От министерството на земеделието припомнят, че са вменени конкретни и несъобразени със статута на земеделските стопани задължения и изисквания, създаващи допълнителна регулаторна и финансова тежест за тях. А фермерите предупредиха, че ще се съберат на протест с техниката си, ако този проект мине.

Министерство на икономиката подкрепя предприемането на мерки в борбата със сивата икономика, но смята, че предвид множеството засегнати субекти следва да се проведе широко обществено обсъждане. От ведомството обръщат внимание и на факта, че ще е необходим значителен административен капацитет и ресурс за обезпечаването на дейността на новия закон. Единствено Министерство на енергетиката няма бележки и предложения по законопроекта.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България също заемат позицията, че се въвеждат множество нови тежести за бизнеса, които могат да нанесат непоправими вреди на българската икономика като цяло.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.