Липса на реформи спъва Споразумението за партньорство

ЕК потвърждава тенденцията на възстановяване на европейската икономика

Необходими са реформи в здравеопазването, образованието, публичната администрация и ВиК сектора. Това се казва в коментарите на Европейската комисия по Споразумението за партньорство с България, публикувани от Агенция БГНЕС. Документът е изключително важен, тъй като определя използването на еврофондовете за периода 2014-2020 година.

Споразумението за партньорство се оценява като един добре обмислен документ с ясна структура. Комисията обаче напомня на българските власти да наблегнат на онези дейности в рамките на структурните и инвестиционните фондове, които носят най-голяма добавена стойност за новаторски, устойчив и всеобхватен растеж.

По отношение на развитието на градовете Комисията смята, че разпределението на средствата следва да бъде далеч по-концентрирано и да се основава на оценка на нуждите на функционалните градски зони с достатъчна икономическа и демографска плътност, която може да подпомогне развитието и на малките околни градски центрове, както настоява българското правителство. За целта следва да се подкрепят най-добрите и най-обещаващи стратегии, които могат да донесат трайно подобрение на икономиката, околната среда, социалните и демографски условия

За здравеопазването Комисията преценява плана за реформи, получен през януари тази година, като стъпка в правилна посока. В същото време се посочва, че стратегията в здравеопазването не е достатъчно конкретна като реформи, времева рамка и финансиране. Преди да се задействат инвестициите от европейските регионални фондове, трябва да се задвижи план за действие с реструктуриране на болниците.
Забележката към водните ресурси е, че те се нуждаят от добро управление, като се засили ролята на държавния регулатор, а отговорността за проектите в сектора да се прехвърли от общините към местните компании.

За селските райони Еврокомисията подкрепя онези инфраструктури инвестиции, които носят възможно най-висока добавена стойност, засилват растеж и създават работни места, а също са част от стратегията за икономическо възстановяване и от борбата срещу обезлюдяването на селските райони.

По отношение на местните и регионалните пътища Брюксел смята, че те трябва да са част от национална система, която е свързана с трансевропейската пътна мрежа.

Що се отнася до съдебната реформа Комисията смята, че страната ни е постигнала много малък успех през последните две години и трябва да ускори усилията си.

Партньорското споразумение отчита разширяващата се липса на връзка между образованието, научните организации и бизнеса. Да се наблегне на предишен опит и настоящо сътрудничество с бизнеса и нуждата от по-високо образование и отчитане на нуждите на пазара на труда.
Еврокомисията изказва и редица забележки относно обществените поръчки. Според нея трябва да се засили взаимодействието между институциите, да се подобри прилагането на правилата и да се затегне контролът.

По отношение на програмата за конкурентоспособност се иска да се уточни как ще се определя регионалната специализация. Иска се и да бъде добавено “липса на предприемачески и мениджърски умения” в списъка на основните причини за недостатъчен растеж. Забележки има и в секторите “Боклук”, “Чистота на въздуха”, “Енергийна ефективност”, “Климатични промени и управление на риска”, “Морски проблеми” и др.

Кабинетът на Пламен Орешарски си постави за цел споразумението да бъде прието до края на септември и поне две от оперативните програми да получат зелена светлина до края на годината.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.