Леви депутати видяха спекулации в скандалите около ДФ “Земеделие”

Шестима депутати от Коалиция за България в постоянната Комисия по земеделието и храните в 42-то Народно събрание огласиха своя позиция, в която наричат “медийни спекулации” информациите за продължаващо напрежение между ръководството на ДФ “Земеделие” и министърът на земеделието и храните Димитър Греков. Което е най-малкото странно на фона на действията на министъра и на шефа на ДФ “Земеделие”, които не само публично си отправиха много тежки обвинения, но дори и сезираха прокуратурата за деяния на отсрещната страна, в които виждат престъпления.

При все това депутатите-социалисти от земеделската комисия явно имат други виждания и усещания и са заредени с оптимизъм за работата на ДФЗ. Което става ясно от следната тяхна позиция.

С настоящата позиция изразяваме острото си възмущение от продължаващите медийни спекулации за напрежение между министър Димитър Греков и ръководството на Държавен фонд “Земеделие” в лицето на неговия изпълнителен директор Мирослав Николов.
В същото време сме убедени, особено след проведената работна среща при министър-председателя г-н Пламен Орешарски, че както Министерството на земеделието и храните, така и Държавен фонд „Земеделие“ ще впрегнат целия си ресурс, капацитет и енергия, не само, за да приключат успешно ПРСР 2007 – 2013 година, а и да успеят да подготвят и адаптират администрацията съм към целите и предизвикателствата, които стоят пред земеделските стопани в новия програмен период, както и с прилагането на ПРСР 2014 – 2020 година.

Убедени сме, че със своите действия, както Управляващия орган, така и Разплащателната агенция ще продължат да изпълняват вменените им от законите и правилниците задължения като гарантират ефективно и ефикасно изпълнение на мерките от ПРСР 2007 – 2013 година.

Изказваме своята дълбока убеденост, че само съвместните усилия на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ биха свалили административната тежест от земеделските производители, като същевременно се повиши нивото на мониторинг и отчетност.

Вярваме, че само с подобрена комуникация с кандидатите за подпомагане ще се даде възможност за отстраняване на технически грешки, преди да се пристъпи към санкциониране на нередовните заявители.

В заключение, ще си позволим да отбележим, че точно със съвместни усилия на ръководствата на МЗХ и РА за първи път, откакто се прилага ПРСР ръководството на ДФЗ успя да създаде необходимата организация и мотивация в служителите на разплащателната агенция и нейните бенефициенти, за да се разплатят всички предвидени средства, като така се избегнат загубите, които бяха характерни за изминали периоди.

Нашето настояване е да се прекратят самоцелните медийни спекулации, с които се внася излишно напрежение, както сред администрацията, така и сред бенефициентите, за да продължат съвместните усилия за развитие на българското земеделие като едно от водещите, не само в рамките на Европа, а и на световно ниво.

Документът е подписан от Светла Бъчварова, Пенко Атанасов, Добрин Данев, Кирчо Карагьозов, Сияна Фудулова, Йордан Стойков

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.