Лавров: София трябва да е по-активна в диалога Русия – ЕС за “Южен поток”

“Готови сме за конструктивен диалог с ЕС за “Южен поток. В този диалог активна роля трябва да играят и държавите от Европейския съюз, ангажирани в проекта, в това число и България.” Това заявява министърът на външните работи на Руската Федерация Сергей Лавров в интервю за “Фокус”. Лавров припомни, че още през януари на настоящата година е създадена специална работна група между Русия и ЕС по въпросите на реализацията на „Южен поток”, в рамките на която експертите са започнали да разработват на практика възможни развръзки. Руският дипломат допълва, че Москва е предложила на ЕС да бъде сключено специално споразумение, което да регулира принципите на функционирането на трансграничната енергийна инфраструктура.

Продължавайки по темата за “Южен поток” Лавров коментира и това, което ЕК нарича несъответствия със законодателството на ЕС.

“Ние знаем, че Еврокомисията има свое виждане относно изграждането и по-нататъшното функциониране на газопровода в контекста на разпоредбите на Третия енергиен пакет на ЕС. От своя страна изхождаме от това, че основополагащите правни документи за реализиране на проекта са сключените между Русия и страните-участнички в „Южен поток” двустранни междуправителствени споразумения. Законодателството на Евросъюза не трябва да се прилага ретроспективно, да пречи на изпълняването на договореностите, постигнати по-рано.” – смята министър Лавров. Според руската страна е “очевидно, че „Южен поток” ще допринесе значително за комплексната енергийна сигурност на Европа, като способства за диверсификация за маршрутите на газовите доставки. От това ще спечелят всички – и Русия, и европейските потребители, в това число, разбира се, и България”. Лавров отбелязва и ползата от участието на български компании в изграждането на газопровода, създаване на нови работни места, приток на многомилиардни инвестиции и нови технологии, а в перспектива – събиране на големи такси за транзит и гарантирани дългосрочни доставки на газ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.