КЗК за втори път отмени решение на община Петрич за пречиствателна станция

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Петрич за обявяване на класирането в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на пречиствателна станция за отпадни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич”.

Проучването установи, че възложителят не се е съобразил с предходно, влязло в сила решение на КЗК в процедурата. Оценителната комисия незаконосъобразно е преразгледала вече взети свои решения по отношение съответствието на техническата офертата на жалбоподателя „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД с изискванията на възложителя.

КЗК не е указвала на възложителя/комисията да преразглежда отново техническата оферта на жалбоподателя, а изрично е приела, че порок е налице само по отношение на извода, че дружеството некоректно и в противоречие на изискванията в документацията е изчислило частичната себестойност на пречистената вода. КЗК намира, че съществуването на две противоположни решения на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, основани на един и същи факти и документи е абсолютно недопустимо.

КЗК връща процедурата от етап оценка на техническото предложение на „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД в съответствие с изискванията на документацията за участие.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.