КЗК върна търг за доставка на храни за бежанските лагери

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Държавна агенция за бежанците при МС за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, търсещи закрила, настанени в териториални поделения на ДАБ при МС/РПЦ- гр. Харманли, ТЦ- с. Пъстрогор, община Свиленград, РПЦ- с. Баня, община Нова Загора, ПЦ – с. Ковачевци и в Местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. Враждебна и кв. Военна рампа, включваща 7 обособени позиции“, по всички обособени позиции.

Проучването по преписката установи, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала редица съществени нарушения при разглеждането на офертите на участниците „Ийт Уел“ АД и „Салко“ ООД.

Цялото решение на КЗК може да бъде прочетено на сайта на антимонополната комисия.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.