КЗК върна обществена поръчка на Община Несебър

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на заместник-кмета на община Несебър за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, в частта му по обособена позиция № 2, по жалбата на „Ди Ес Бус” ЕООД.

Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата за избор на изпълнител, като не приложила еднакъв подход към всички оферти при изчисляването на възрастта на превозните средства и разликата в отчитането се е отразила на крайната оценка.

Също така производството установи, че определеният за изпълнител по обособена позиция № 2 участник е следвало да бъде отстранен, тъй като е нарушил условието на възложитиля да не се представят различни варианти на оферти и освен предложената обща тарифна ставка е предложил и по-ниска такава за зимния период. КЗК счита, че участникът е допуснал нарушение на чл. 55, ал. 1 от ЗОП, вследствие на което е трябвало да бъде отстранен от участие в процедурата по тази позиция.

КЗК връща процедурата по обособена позиция № 2 на етап разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.