КЗК спря поръчката за сертифицикационен одит на ДФЗ, губим 2 милиарда лева за земеделие

КЗК спря поръчката за възлагане на сертифицикационен одит на Разплащателната агенция, открита от министъра на земеделието и храните, съобщи шефът на Института за правни анализи и изследвания Петър Бакърджиев. Така МЗХ не може да изпълни изискването до 11 август 2014г. България да представи пред ЕК резултатите от одитната дейност на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) и това прави загубата на над 1 млрд. евро неизбежна.
Регулаторът е спрял поръчката на 10 юли с Определение №938/10.07.2013г. Производството пред КЗК е образувано по повод жалба на „Захаринова и Партньори“ ООД срещу решението на земеделския министър за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”, която се провежда от екипа на земеделския министър и за пореден път е изпъстрена от дискриминационни и неясни условия. Жалбоподателят е поискал от КЗК спиране на процедурата. Димитър Греков не представя становище пред КЗК и не взема каквото и да било отношение по искането, в резултат от което КЗК спира обществената поръчка.
Сред причините за спирането на поръчката е довода, че липсата на подписан договор със сертифициращ орган, който е в състояние да изпълни качествено ангажимента, ще доведе до сериозен риск за акредитацията на Разплащателната агенция и за сертифицирането на извършените разходи за съответните периоди, поради невъзможността да се изпълнят изискванията, разписани в Регламент № 1290/2005 на Съвета и Регламент № 885/2006 на ЕК. С други думи, ако не бъде спряна опорочената обществена поръчка и се сключи договор за нейното изпълнение, на ДФЗ ще бъде отнета акредитацията, а разплащанията няма да бъдат признати от Брюксел, поясни Бакърджиев.
Според КЗК сключването на договор за обществената поръчка и неговото последващо изпълнение, безспорно е в интерес на обществото като цяло и на България. Евентуалното порочно провеждане на процедурата обаче, ще доведе до избор на неквалифициран и некомпетентен сертифициращ орган, което от своя страна влачи огромни загуби за бюджета на Република България в размер на милиарди левове. Според КЗК в настоящия случай трябва да се даде приоритет на провеждането на една напълно законосъобразна процедура, гарантираща качествено и икономично изпълнение, което от своя страна би защитило обществения интерес в много по-голяма степен. При всички положения, според КЗК, общественият и частният интерес изискват осигуряване на условия за законосъобразност, тъй като реализирането на предмета на поръчката ще рефлектира и върху последващите процедури и действия на възложителя в рамките на проекти, финансирани от съответните оперативни програми от ЕС. Осъзнавайки сериозността на положението КЗК постановява спиране изпълнението на поръчката, коментира шефът на ИПАИ.
Преди десетина дни аграрният министър заяви, че е осигурил отсрочка от Европейската комисия до 30 юли 2014г. Примката обаче отново се затяга, този път заради произнасянето на КЗК и спирането на процедурата. До 11 август 2014г. България трябва да представи пред ЕК резултатите от одитната дейност, което естествено заради спирането няма как да се случи, което прави загубата на над 1 млрд. евро неизбежна.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.