КЗК санкционира Топлофикация-София с 61 881 лева

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи, че Топлофикация София ЕАД е извършило злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост в град София и да засегне интересите на потребителите, в нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията. Със своя решение Комисията налага имуществена санкция на Топлофикация София ЕАД в размер на 61 881 лева за извършеното нарушение.
Производството е образувано с решение за самосезиране, в което са изложени аргументи във връзка с евентуално извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗК от страна на топлопреносното дружество и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия при формирането на цените на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в етажна собственост и информация от Върховна административна прокуратура. В рамките на производството, бе извършена и проверка от страна на служители на КЗК в офисите на Топлофикация София ЕАД, Иста България ЕООД и Техем Сървисис ЕООД.
От направения икономически и правен анализ, Комисията установи, че налагането, от страна на Топлофикация София ЕАД, на еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата, премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите като води до по-ниско качество и лишава потребителите от възможността да изберат доставчик на услугата, въз основа на цената.
Според Комисията, налагането на необосновани цени, води до поставяне в неравностойно положение на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия, по отношение на техните разходи и нормата на възвращаемост и уврежда интересите на потребителите на топлинна енергия.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.