КЗК санкционира онлайн книжарница за заблуждаваща реклама

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „БГ Учебник“ ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 5240,00 лв., съставляващи 2% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 година.

Производството установи, че рекламните послания на „БГ Учебник” ЕООД, поместени на сайта на дружеството, съдържат елементи със заблуждаващ характер, като същите са в състояние да породят негативен ефект върху конкурентите, въздействайки върху икономическото поведение на потребителите.

„БГ Учебник” ООД предлага на сайта си нови и употребявани учебници, като новите се продават на корична цена, а употребяваните – на 70% от коричната. Поместеното на страницата на ответното дружество послание „най-ниски цени“ създава у потребителя впечатление, че само в рамките на този електронен магазин е възможно продуктите да бъдат закупени на най-ниски цени. Както ответното предприятие, така и подателят на искането „Сторе“ ЕООД продават продуктите си единствено на корична цена, поради което КЗК приема, че рекламните послания създават погрешна представа у потребителите, че ще закупят нов продукт на възможно най-ниска цена, докато в действителност продуктът не се продава на пазара на друга, различна от посочената корична цена.

По отношение на твърденията в рекламата на „БГ Учебник” ЕООД, че предлага „най-голям асортимент“ и е „най-голямата онлайн книжарница“, ответното дружество самό посочва, че не счита, че обективно притежава най-голям асортимент и че поддържа най-ниски цени. Публикуваните рекламни съобщения се посочват като субективна преценка на управителя на дружеството, поставени с цел по-добра визия на интернет страницата. Комисията счита, че поднесени по установения в производството начин, рекламните послания необосновано биха насочили потребителя към извода, че именно в този онлайн магазин ще намери най-голям брой заглавия, като същевременно закупи избрания продукт и на най-ниска цена. По този начин рекламата въздейства недобросъвестно върху икономическото поведение на купувача, което води до изкривяване на конкурентната среда и пораждане на негативен ефект върху конкурентите.

Като смекчаващо отговорността обстоятелство КЗК отчита предприетите от „БГ Учебник“ ООД действия по промяна на съответните текстове веднага след като е било уведомено за образуваното производство, като по този начин нарушението е преустановено.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.