КЗК санкционира “Мистер Суит” за имитация

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Мистър Суит” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството за извършеното нарушение в размер на 1,5% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова 2013 г., равняваща се на 8 085 лв.

КЗК установи, че е извършено нарушение по чл. по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Тета“ ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството за извършеното нарушение в размер на 0,5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова 2013 г., равняваща се на 54 145 лв.

След съпоставка на дизайна на опаковките на вафлени фунийки “OZMO cornet” и “BOBO cornet” Комисията установи, че предложителите им използват еднакви дизайни както на единичните опаковки на продуктите, така и на картонените кутии, в които ги поставят. При непосредствено сравнение на опаковките се установява присъствието на общи фигуративни елементи, използване на еднакви цветови решения, словни и образни елементи и характерен за опаковките фон. Визуалното сходство е подсилено и от идентичното местоположение на наименованията на продуктите, като при изписването на словната част на “BOBO cornet” е използван еднакъв щрифт, фон и завършващ контур и еднаква цветова последователност на буквите с тези при “OZMO cornet

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.