КЗК санкционира „Констракшън Груп България“ ЕООД за нелоялна конкуренция

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисия за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 31 от ЗЗК от страна на „Констракшън Груп България“ ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 64 080,00 (шестдесет и четири хиляди и осемдесет) лева.

В хода на проучването по преписката е установено че ответното дружество, което продава в Република България строителни машини и оборудване с марка JCB, се представя пред потенциалните клиенти като официалният представител на Джей Си Бамфорд за България. По този начин предприятието застрашава интересите на своите конкуренти на пазара на строителни машини и оборудване в Република България – производителя на машините – английското дружество J. C. Bamford Excavators Limited, и неговия оторизиран дилър „Си Ем Ел България“ АД. Комисията е постановила незабавно прекратяване на нарушението.

За да постанови решението си Комисията е установила и съобразила следното:

„Констракшън Груп България“ ЕООД се представя като компания, която е „дилър на технологичния лидер JCB”. На сайта на дружеството са налични брошури в електронен формат, представящи техническите характеристики и възможности на предлаганите машини, на които дружеството се представя като „Вашият дилър на JCB“, „представител за JCB“. При представянето на цялостната си дейност „Констракшън Груп България“ ЕООД се асоциира единствено с продуктите на Джей Си Бамфорд, създавайки по този начин впечатление за свързаност с икономическата група на JCB.

Така описаните действия са предприети в противоречие с добросъвестната търговска практика, имат заблуждаващ характер, създавайки у потенциалните потребители представата, че дружеството не само доставя строителни машини и оборудване с марка JCB, но и действа като официален представител (дистрибутор) с оторизиран сервиз. Създавайки впечатление за принадлежност към икономическата група на производителя, ответното дружество затвърждава у клиентите очаквания за спазване на стандарти за качество на стоките и услугите, изправно функциониране, поддръжка и сервиз, гарантирани от самия производител Джей Си Бамфорд. В действителност, „Констракшън Груп България“ ЕООД извършва в страната продажба и предлага сервиз на строителна техника, носеща марката „JCB“ не като оторизиран дистрибутор или сервиз на производителя, а като независим търговец, който поради липсата на договорни отношения с производителя, не може да осъществи посоченото от дружеството при представянето му гаранционно обслужване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.