КЗК санкционира две кабеларки за нелоялна конкуренция

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 30 от ЗЗК от страна на „Нетуоркс-България“ ООД и „Норделинк-България“ ООД от гр. Русе и наложи имуществена санкция на дружествата в размер на 1 % от нетните приходи от продажби за предходната финансова 2013 г., равняващи се съответно на 94 820 лв. за „Нетуоркс-България“ ООД и 10 270 лв. за „Норделинк-България“ ООД.

Проучването на КЗК показа, че в периода август – септември 2013 г. двете дружества, съвместно предлагащи услугите кабелна телевизия и интернет под търговското наименование „NETWORX TV“, са разпространявали брошури, съдържащи надписите „Не преподписвайте „на сляпо“ договора с досегашния ви доставчик!“ и „За да не бъдете прецакани КОФТИ СПРИНТирайте към офиса на НЕТУОРКС!“

Брошурите, съдържащи тези призиви, са разпространявани на публични места на територията на гр. Троян, където ответните предприятия се конкурират с дружеството-подател на искането – „Скайнет“ ООД. От своя страна „Скайнет“ ООД е представило множество доказателства, че от началото на 2007 г. осъществява дейността си под търговското наименование „ОПТИСПРИНТ“, с което е известно на потребителите в гр. Троян.

Съобразно установените факти КЗК приема, че начинът, по който е изписан текстът (с главни букви и удебелен шрифт) на словосъчетанието „КОФТИ СПРИНТирайте“, цели смислова препратка към „ОПТИСПРИНТ“ – името, с което подателят на искането и предоставяните от него услуги са известни на потребителите.

Изявлението: „За да не бъдете прецакани КОФТИ СПРИНТирайте към офиса на НЕТУОРКС!“ съдържа увреждащ елемент, поради начина на изписване и подчертаване на съчетанието от думи „КОФТИ СПРИНТирайте“. Търсеният ефект на това послание е именно отрицателният смислов заряд, носен от думата „КОФТИ“, което като жаргон означава нещо некачествено или неприятно, като се цели създаване на впечатлението, че предоставените от „Скайнет“ ООД услуги под бранда „ОПТИСПРИНТ“ са незадоволителни или некачествени и преподписването на договор с него не е за предпочитане.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.