КЗК разкри картел между фирми, кандидатствали в обществена поръчка

Спряха обществената поръчка за винетките

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), е образувано производство по преписка № КЗК/205/2015 г. за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 ал.1 т.1 от ЗЗК от „Европа 2020“ ЕООД, ЕТ „Димитър Свирков“ и ЕТ „Инж. Николай Капитанов“, участващи в тръжна процедура с предмет „Предоставяне на услуги за организиране на събития за партньор 2, свързани с провеждане на координационни срещи в България, провеждане на начално събитие в България, организиране на промоционален тур в България, провеждане на обучение за специалисти в сферата на културния туризъм в България“ по проект „Популяризиране на културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен туризъм“.

С Определение № 234 от 13.04.2016г. Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Европа 2020“ ЕООД, ЕТ „Димитър Свирков“ и ЕТ „Инж. Николай Капитанов“ твърдение за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика, което по своята цел ограничава или нарушава конкуренцията на местния пазар, съвпадащ с териториалния обхват на тръжната процедура „Предоставяне на услуги за организиране на събития за Партньор 2“, посредством пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия имащи за цел манипулиране на тръжна процедура.

На дружествата е предоставен срок от 30 дни, в рамките на който могат да представят писмени възражения по предявените твърдения, да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание и да получат достъп до неповерителен вариант на материалите по производството.

Определението на КЗК не подлежи на обжалване.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.