КЗК разкри картел, действал в Русе 9 години

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 2 019 лв. на „Транском Автогара“ ЕООД и 630 лв. на „Галис Автогара“ ООД за нарушение по чл. 21 от ЗЗК – злоупотреба с господстващото  положение на пазара за достъп до територията на Автогара Юг – гр. Русе, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара за предоставяне на таксиметрови услуги в града и да засегне интересите на потребителите посредством прилагането на различни условия за един и същ вид услуга.

Продължителността на нарушението е от 01.10.2004 г. до м. август 2013 г.

КЗК санкционира с 1 754 лв. „Хепи“ ООД за извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК – участие в забранено споразумение между предприятия, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на предоставяне на таксиметрови услуги, като го разделя географски и ограничава предоставянето на таксиметрови услуги на територията на гр. Русе.

Комисията проучи поведението на наемателя на Автогара Юг „Транском Автогара“ ЕООД, на последващия наемател (от 1 януари 2013 г.) „Галис Автогара“ ООД и на „Хепи“ ООД – единствената таксиметрова компания, която има право да ползва паркоместа на автогарата, без да заплаща такса от 1 лв. за 15-минутен престой по силата на договор за отдаване под наем, подписан с „Транском Автогара“ /„Галис Автогара“ ООД.

КЗК счита, че преференциалните условия за достъп до автогарата на таксиметровия превозвач „Хепи“ ООД поставят в неравноправно положение преките конкуренти на дружеството и увреждат структурата на този пазар. Поведението на „Транском Автогара“ ЕООД/„Галис Автогара“ ООД и „Хепи“ ООД представлява забранено споразумение между предприятия, в резултат на което се обособява територия (в случая автогарата), на която се налага едно дружество с по-благоприятна позиция спрямо останалите, в резултат на което се премахват стимулите за конкурентните таксиметрови компании и се ограничава предоставянето на таксиметрови услуги.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.