КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на Центъра за развитие на човешките ресурси

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Център за развитие на човешките ресурси за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“ по позиция № 1.

Проучването установи, че изложените от възложителя аргументи за необходимостта от прекратяване на процедурата са неоснователни. С оглед липсата на мотиви в обжалваното решение КЗК не може да установи кои са нарушенията при провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени и водят до единствения възможен резултат – прекратяване на процедурата.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие – сключване на договор по позиция № 1 съгласно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.