КЗК отмени обществена поръчка на „Студентски столове и общежития“ ЕАД

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските столове на „Студентски столове и общежития“ ЕАД в градовете София, Велико Търново, Габрово, Русе, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол по осем обособени позиции: 1. „Месо, месни продукти и риба“; 2.„Мляко и млечни продукти“; 3. „Пресни плодове и зеленчуци“; 4. „Бакалия и консерви“; 5.„Хляб и хлебни изделия“; 6.“Захарни изделия“; 7. „Напитки”, 8.“Преработени зеленчуци“.

Проучването установи множество незаконосъобразни условия в документацията за участие в обществената поръчка. Това са изискването за определен брой служители, назначени само на трудов договор, липсата на конкретност кои храни на какви изисквания трябва да отговарят (за определена група храни е неприложим стандарт или качество/клас), ограничителното условие ветеринарномедицинските служби да издават сертификат, удостоверяващ производството за текущата седмица на месо, месни продукти, мляко и млечни продукти.

На следващо място КЗК приема, че утвърдените от възложителя спецификации за всички стоки, предмет на обществената поръчка, не са определени в достатъчна степен, което е съществено нарушение на разпоредбите на ЗОП. Противоречиво и объркващо потенциалните участници в процедурата е също изискването към доставяните напитки, доколкото създава неяснота какво да предложат – натурален сок или нектар от плодове. Като следващо нарушение на ЗОП е и посочената от възложителя конкретна марка газирана безалкохолна напитка, предмет на доставката и др.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.