КЗК отмени обществена поръчка на „Напоителни системи“ ЕАД

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати, оперираща по стандарт GSM (Глобална система за мобилни комуникации) за нуждите на „Напоителни системи“ ЕАД, София и неговите клонове на територията на цялата страна“.

Проучването по преписката показа, че комисията за разглеждане и оценка на офертите е изискала незаконосъобразно от участниците „БТК“ ЕАД и „Мобилтел“ ЕАД представяне на писмени обосновки по включените в техническата оферта показатели К2 и КЗ.

КЗК връща преписката за ново разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.