КЗК отмени обществена поръчка на АПИ за пътя до Калотина

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП”.

КЗК приема за недопустимо и противоречащо на разпоредбите и смисъла на ЗОП поставеното в обявлението и документацията изискване участниците да учредят гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10% от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС, тъй като същото значително надскача изискуемите законоустановени доказателства за икономически и финансови възможности и необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка.

Също така КЗК приема, че изискването банковата гаранция да бъде издадена от банка с „добра репутация“, преценявана от възложителя на етап избран за изпълнител участник, е неясно.

В решението на антимонополната комисия са посочени и редица други нарушения на Закона за обществените поръчки. Цялото решение на КЗК може да бъде намерено на сайта на комисията.

Свързани публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.