КЗК отмени обществена поръчка на АПИ за пътя до Калотина

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП”.

КЗК приема за недопустимо и противоречащо на разпоредбите и смисъла на ЗОП поставеното в обявлението и документацията изискване участниците да учредят гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10% от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС, тъй като същото значително надскача изискуемите законоустановени доказателства за икономически и финансови възможности и необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка.

Също така КЗК приема, че изискването банковата гаранция да бъде издадена от банка с „добра репутация“, преценявана от възложителя на етап избран за изпълнител участник, е неясно.

В решението на антимонополната комисия са посочени и редица други нарушения на Закона за обществените поръчки. Цялото решение на КЗК може да бъде намерено на сайта на комисията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.