КЗК отмени класирането в обществена поръчка на ВМС

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Командването на Военноморските сили за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Физическа охрана на военни формирования от Военноморските сили”.

От доказателствата по преписката се установи, че комисията по процедурата е извършила нарушения, изразяващи се в незаконосъобразното допускане до участие на „Викинг Николов“ ЕООД, участникът, избран за изпълнител в обществената поръчка.

Доколкото в класирането е допуснато да участва оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, и същата е класирана на първо място, то обжалваното решение за класиране в процедурата следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.