КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕСМИС

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Създаване на информационна и комуникационна платформа за пространствени данни и услуги”.

При извършената проверка КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата не е констатирала съществено разминаване в сроковете за изпълнение на Дейност 1, заложени от избрания за изпълнител Консорциум “ГИС-ЕСМИС”. Не става ясно по какъв график би работил участникът в случай че бъде избран за изпълнител. Противоречието в сроковете за изпълнение не може да се коригира без това да доведе до промяна на техническото предложение. КЗК приема, че комисията е следвало да отстрани участника от процедурата поради нередовност на офертата, а не да го допуска до оценка и класиране. Нарушението е достатъчно основание за отмяна на акта на възложителя за класиране и избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.