КЗК отчете глоби за близо 7 милиона лева

Глоби за малко над 7 милиона лева за 2013 година отчете Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на официалната си страница. Това е с над 1 милион лева  повече от заложените им приходи в държавния бюджет. По план КЗК е трябвало да събере от глоби близо 6 милиона лева. Издръжката на държавния орган е 3 милиона и 317 хиляди лева.
В сектор “Енергетиката” от трите енергоразпределителни дружества  само Енерго-Про е отнесло глоби за 2,7 милионал лева заради злоупотреба с господстващо пложението. От топлофикационните дружества само “Топлофикация София” е глобена с 338 хиляди лева.  В сектор ВиК единствената глоба е наложена във Видин и е на стойност 211 хиляди лева.  В област “Транспорт” са глобени три дружества на обща стойност 28 хиляди лева. От сектор “Храни” КЗК е отделила основно внимание на фирмите, които са занимават с преработката на слънчогледово олио. Там глобите са за над 2,6 милиона лева.  “С представения отчет за дейността си КЗК призна своето безсилие или нежелание да се бори с монополите, въпреки че 2013 година мина под знака на гражданските протести срещу монополите”, заявиха пред komentator.bg юристи от бранша. Ето и пълният отчет на КЗК, който може да намерите на официалната им страница.
Сектор „Енергетика“
1.         С Решение № 95/31.01.2013 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер на 920,00 лв. на „Далкия Варна” ЕАД за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, състоящо се в необоснован отказ за запазване на установената договорна връзка с „Холидей и Райзен” ЕООД, в чийто контекст необосновано частично прекратява договор за дялово разпределение.
2.         С Решение № 177/21.02.2013 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер на 338 094 лв. на „Топлофикация София” ЕАД за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в СЕС, посредством възпрепятстването навлизането на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия на потребители в СЕС на нов конкурент
3.         С Решение № 506/08.05.2013 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер на 1 687 484 лв. на „Енерго – Про Продажби“ АД за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, Преустановяването на електрозахранването на „ВиК“, гр. Добрич представлява злоупотреба с господстващо положение на пазара по снабдяване (продажба) с електрическа енергия на потребители, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите в нарушение на чл. 21 от ЗЗК.
4.         С Решение № 1576/20.11.2013 г. Комисията наложи  имуществена санкция в размер на             1 034 755 лв. на „Енерго-Про Мрежи“ АД за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващо положение на  пазара на разпределение на електрическа енергия посредством  осъществяване на управление на производствените мощности, присъединени към разпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД по непропорционален начин.
Сектор „В и К услуги“
С Решение № 843/11.07.2013 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер на 211 715 лв. на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на В и К услуги в гр. Видин, посредством необоснован отказ да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.
Сектор „Транспорт“
1.         С Решение 470/23.04.2013 г. Комисията наложи имуществена санкция в размер 23 763 лв. на Община Плевен за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК от страна на ОП „Жилфонд”, гр. Плевен и на ОП „Център за градска мобилност“ гр. Плевен, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на услугата тръгване от сектор на превозвачите, осъществяващи обществен автобусен превоз на пътници (с изключение на тези по градските линии) на територията на гр. Плевен.
2.         С Решение № 1342/09.10.2013 г. Комисията наложи имуществени санкции в общ размер на 2 649 лв. за нарушение по чл. 21 от ЗЗК на „Транском Автогара“ ЕООД, гр. Русе и „Галис Автогара“ ООД, гр. Русе, за злоупотреба с господстващото  положение на пазара за достъп до територията на автогарата, посредством прилагането на различни условия за един и същ вид услуга по отношение на търговските му партньори, с което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти, както и на „Хепи“ ООД в размер на 1 754 лв. за извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК за участието му в забранено споразумение, което ограничава предоставянето на таксиметрови услуги на територията на гр. Русе.
На 17.07.2013 г. Комисията предяви с определение на „Летище София” ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл. 21, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, осъществено чрез ценова политика по налагане на необосновано ниски цени на пазара на услуги по наземно обслужване на въздухоплавателни средства.
На 16.10.2013 г., Комисията предяви с определение на „Транском Автогара“ ЕООД, гр. Русе твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара за „предоставяне на сектор на превозвачите, осъществяващи обществен автобусен превоз на пътници (с изключение на тези по градските линии)”, посредством налагане на необосновани цени и прилагане на различни условия за един и същ вид услуга.
Сектор „Храни – производство и реализация на слънчогледово олио“
1.         С решение № 844/11.07.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което
по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио за крайно потребление на националната територия, посредством определяне на фиксирани и минимални цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио и наложи имуществени санкции на „Звезда“ АД в размер на 85 673 лв.и на „КООП – Търговия и туризъм“ АД – в размер на 76 154 лв.
 
2.         С Решение № 898/17.07.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 15, ал.1, т.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано
слънчогледово олио, посредством пряко или косвено определяне на цени за препродажба и наложи имуществени санкции на следните дружества: „Калиакра“ АД – 110 700 лв.; Бунге Зрт – 628 944 лв.; Бунге Румъния Срл, – 91 277 лв.; „Гама-Ник-Митев-2004“ ЕООД – 355 404 лв.; „Теодоро Бабаров-Клио Комерс“ ЕТ – 136 280 лв. ; „Д и Д Комерс Енд Диливъри“ ООД – 358 689 лв.; „Лъки 2003“ ООД – 181 214 лв. и „Вучко 2-Братя Вучкови и Сие“ СД – 200 681 лв.
3.         С Решение № 1261/05.09.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 15, ал.1, т.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио, посредством пряко или косвено определяне на цени за препродажба и наложи следните имуществени санкции: на „Бисер Олива“ АД – 51 432 лв.; на „Велизара 2000“ ЕООД – 10 044 лв.; на „Фамилекс“ ООД – 10 681 лв.; на „М.М. Малешков“ ООД – 14 730 лв. и на „Загора 2000“ ООД – 8 465 лв.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.