КЗК обвини НЗОК, че ограничава конкуренцията между аптеките

Комисията за защита на конкуренцията прие становище по „Образец на типов договор” между НЗОК и аптеките като търговци на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от касата. Образецът на типов договор за 2013 г. е съгласуван от представители на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

С Образеца на типов договор се определя средна продължителност от 6 минути за обработване на рецепта в аптека и 9 мин. за протокол за отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК. В Типовия договор е включена и формула, чрез която за всяка аптека се изчислява максималният брой рецепти, които тя може да обработи в рамките на един отчетен период, в зависимост от броя на наетите магистър-фармацевти. В Типовия договор е записано също така, че НЗОК няма да заплаща на аптеките реимбурсирани лекарства по рецепти, които надвишават максималния брой, изчислен по формулата.

След анализ на разпоредбите на Типовия договор КЗК е на мнение, че минималното време за обработка на рецепти и протоколи за реимбурсирани лекарства и формулата, определяща максималния брой рецепти, за които касата заплаща на аптеките, има ефект на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от НЗОК. Според КЗК по този начин се нарушава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с реимбурсирани лекарства и се засяга благосъстоянието на потребителите (пациентите) в няколко аспекта:

–        Преразпределят се пациентите между аптеките независимо от качеството на обслужването и цената на предлаганите лекарствени продукти, в ущърб на по-ефективните търговци на дребно;

–        Намаляват стимулите за по-ефективните аптеки да предлагат по-качествена услуга и по-конкурентни цени;

–        Определени аптеки се поставят в по-благоприятни условия спрямо други;

–        Намаляват стимулите за аптеките да предлагат лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК;

–        Понижава се качеството на обслужването в аптеките;

–        Ограничава се изборът на пациента относно аптеката, от която да закупи необходимото лекарство;

–        Възниква опасност пациентите да не получат навреме предписаните им лекарства, реимбурсирани от НЗОК;

–        Възниква опасност пациентите да не могат да получат лекарства, реимбурсирани от НЗОК, поради това, че аптеките, особено в малките населени места, са изчерпали лимита си за обработка на рецепти за тези лекарства.

КЗК счита също така, че мотивите за въвеждане на разпоредбите в Типовия договор, а именно: повишаване на качеството на обслужването и противодействие на продажбите на лекарства в незаконни обекти извън аптеките не могат да балансират посочените негативни ефекти.  Ето защо КЗК предлага на НЗОК да отмени посочените разпоредби от Типовия договор с аптеките.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.