КЗК не откри картел при горивата

Комисията за защита на конкуренцията наложи мерки на “Лукойл България” ЕООД, “Еко България” ЕАД, “Шел България” ЕАД, “ОМВ България” ООД, “НИС Петрол” ЕООД и “Петрол” АД, съобщиха от комисията.

В КЗК е образувано производство за установяване на евентуално извършено нарушение от страна на “Шел България” ЕАД, “Ромпетрол България” ЕАД, “Еко България” ЕАД, “ОМВ България” ООД, “Петрол” АД, “НИС Петрол” ЕООД, “Лукойл България” ЕООД и сдружение “Българска петролна и газова асоциация”. В рамките на проучването са били извършени поредица от проверки на място и са били отправени множество искания за предоставяне на информация с цел изясняване на фактическата обстановка.

С оглед обществената значимост на сектора на търговия с горива, Комисията е извършила анализ, фокусиран върху поведението на ответниците и е установила пазарни условия, опосредстващи висока степен на прозрачност на ценовата политика, както и добро познаване на поведението на конкурентите помежду им.

Комисията счита, че независимостта на поведението на предприятията е необходимо да бъде гарантирана в максимална степен, с оглед обективните характеристики на пазара. В този смисъл налагането на конкретни задължения е от фундаментално значение, както за установени факти към момента, така и за бъдещото поведение на пазарните участници в сектора, във връзка с което е било образувано производството, посочват от комисията.

КЗК задължава “Лукойл България” ЕООД, “Еко България” ЕАД, “Шел България” ЕАД, “ОМВ България” ООД, “НИС Петрол” ЕООД и “Петрол” АД под формата на вътрешни процедури в срок до 30 дни, да гарантират забрана на контакти и обмен на информация с дружества – конкуренти и техните служители, забрана на контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции, както и забрана на обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение “Българска петролна и газова асоциация” и дисциплинарно наказание – уволнение за служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.