КЗК наложи санкция за уронване доброто име на конкурент

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби фирма „ЕЛ ВИ ДИ ВИ” ООД с 1 % от нетните приходи от продажбите за 2013 г., за уронване на доброто име на конкурент.

Проучването на КЗК показа, че ответното дружество е публикувало на собствената си интернет страница (детска кухня „Ян Бибиян“ – http://yanbibiyan.net) информация – сравнителна таблица, според която в детска кухня „Българче“, собственост на молителя, както и в други детски кухни, няма назначено лице, което да изпълнява длъжността инструктор по хранене, диетолог или технолог, съгласно изискванията на Наредба № 2/07.03.2013 г. С оглед събраните в производството доказателства Комисията приема, че молителят „БЪЛГАРЧЕ.БГ“ ООД има сключен трудов договор с лице, имащо необходимото медицинско образование и квалификация, отговарящи на изискванията на Наредбата и Закона за висшето образование. Следователно публикуваната информация, че детска кухня „Българче“ не разполага с инструктор по хранене, диетолог или технолог, съгласно изискванията на Наредба № 2/07.03.2013 г., е невярна, заблуждаваща и не отговаря на обективната действителност.

КЗК също така приема, че в резултат от нелоялното поведение на ответника са настъпили реални последици за молителя в производството – прекратяване на договорни отношения с клиент.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание факта, че след образуване на производството ответната страна е свалила изцяло от интернет-страницата на детска кухня „Ян Бибиян“ сравнителната ценова таблица на частните млечни кухни в София“ и е премахнала информацията, насочена срещу конкурентите на „ЕЛ ВИ ДИ ВИ” ООД и противоречаща на добросъвестната търговска практика.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.