КЗК наложи санкции за заблуждаваща реклама и имитация на космодиск

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи, че са извършени нарушения по чл. , ал. 1, във връзка с чл. 33 – заблуждаваща реклама и по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК – имитация от страна на „Дорида 777“ ООД и наложи на дружеството две имуществени санкции по 1200 лева. Комисията постанови прекратяване на нарушенията и незабавно изпълнение на решението в тази му част.

Производството е образувано по искане на „Студио Модерна – България“ ЕООД. Дружеството предлага и разпространява оригинални продукти с търговско лого „Космодиск“.

Комисията приема, че рекламата на ответното дружество на масажор за гръб „COSMO NORD” и масажор за кръст „Activ massager” в интернет сайтове от м. май 2013 г. до момента има заблуждаващ характер. Рекламното послание създава погрешна представа у потребителите, че ще закупят продукт по цена със значително намаление, докато в действителност продуктът не се е продавал на друга цена, различна от посочената в офертите.

На второ място проучването показа, че дизайнът и цялостният външен вид на опаковките на Космодиск Класик и COSMO NORD са идентични до степен, че на практика е почти невъзможно да се различат двата продукта. Сходството е допълнително подсилено и при използване на еднакви цифри в бар кода на опаковките на искателя и ответника, които сочат за държава на производство и производител на продукта. Използваното от ответното дружество обозначение „Classic” върху сходна опаковка с тази на Космодиск също показва целенасочено търсена идентичност и асоциативна връзка с наложената известност на продукта на „Студио Модерна – България“ ЕООД -„Космодиск класик”.

КЗК приема, че интересите на конкурентите могат да бъдат увредени, тъй като съществува обективна възможност потребителите да бъдат заблудени по отношение на произхода и характеристиките на продукта, като пренасочат вниманието си към имитиращия продукт.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.