КЗК издаде Насоки за противодействие на тръжните манипулации

Спряха обществената поръчка за винетките

Днес се отбелязва Световният ден на конкуренцията. На тази дата през 1980 г. Общото събрание на ООН приема Насоките на ООН за политика на конкуренцията. В последните години ведомствата по конкуренция от целия свят провеждат инициативи, целящи популяризирането на правилата на конкуренция и вредните последствия от антиконкурентните практики не само в национален, но и и в световен мащаб. Темата тази година е „Конкуренцията в обществените поръчки“.

КЗК винаги е застъпвала принципното становище, че наличието на правила, гарантиращи доброто функциониране на системата на обществените поръчки, спомага за просперитета на икономиката. Ефективното разпределение на обществените поръчки води до осигуряването на най-качествените стоки и услуги при най-ниски цени. Ефективната конкуренция между фирмите спомага за постигането на тази цел. Ето защо е особено важно обществените поръчки да не бъдат осуетявани от антиконкурентни практики, каквито са тръжните манипулации. Подобни действия имат изключително вреден ефект върху икономиката и водят до загуба на нейната ефективност и необосновано разходване на публични средства, което по непосредствен начин уврежда обществения интерес.

В съответствие с най-добрите европейски и световни практики КЗК издаде Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Тяхната цел е да очертае основните конкурентни проблеми, които се наблюдават в процедурите за възлагане на обществени поръчки, същността и характеристиките на тръжните манипулации, факторите, способстващи подобно поведение, както и наличието на обстоятелства, които са индикация за наличие на тръжни манипулации. Насоките на КЗК са предназначени да подпомогнат възложителите и всички заинтересовани лица при предотвратяването и разкриването на тръжните манипулации при възлагане на обществени поръчки.

Свързани публикации

1 Comment

  1. Много добри насоки са издали. Звучи ми като насоки за тръжни манипулации. А примери дали ли са в туй четиво как се правят тръжни манипулации? Предполагам че доста хора ще искат да го прочетат.

Leave a Reply

Your email address will not be published.