КЗК глоби с 200 лв. фирма за търговия с имоти

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Раев и Раев 2008” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща се на 200 лв. Комисията постанови незабавно прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по искане на “Бългериън Маджестик Хоумс“ ООД. Дружеството осъществява посредническа дейност при сделки с недвижими имоти.

Проучването показа, че ответното дружество е нарушило правилата на лоялната конкуренция, като е предлагало имоти, представени със снимков материал, идентичен с този на молителя. Молителят предлага на пазара част от имотите, предмет на производството, далеч преди „Раев и Раев 2008“ ЕООД да започне да осъществява дейност по посредничество при сделки с недвижими имоти през м. юли 2013 г. Въпреки твърденията на ответника, че част от предлаганите имоти на интернет страницата му са следствие от контакти със собствениците, доказателства в тази връзка не бяха представени. Производството установи, че ответникът е използвал имот без знанието и съгласието на собственика – клиент на молителя, за да го предлага на собствената си интернет страница. КЗК счита, че подобно поведение е в разрез с добросъвестната търговска практика, която предполага, че агенцията-посредник следва да влезе предварително в контакт със собственика и доведе до знанието му намерението си да изготви оферта за този имот. Противното би създало опасност от увреждане на интересите не само на собствениците на имоти, но и на конкурентите, които вече предлагат тези имоти и са дългогодишни участници на пазара на посреднически услуги.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.