КЗК глоби с 118 000 лв. организатор на промоционална игра

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби с 118 215 лв. „Монделийз България Холдинг“ АД (0,05% от приходите за финансовата 2013 г.) заради нелоялно привличане на клиенти.

Производството е образувано по повод проведена промоционална игра, организирана от „Монделийз България Холдинг“ АД в периода 04.03.2014 г. – 13.04.2014 г., под надслов „Преобрази дома си с Nova Brasilia и AIKO“. Организаторът обещава да раздаде общо 360 награди на обща стойност 75 000 лв. под формата на ваучери (за мебелни магазини AIKO) на стойност 100, 200, 500 и 1000 лв.

При проучването Комисията установи, че проведената от „Монделийз България Холдинг“ АД промоционална игра с обещана голяма награда ваучер на стойност 1000 лв. надвишава значително цената на продавания продукт. При организиране на промоционалната игра с оглед съответствието й със ЗЗК дружеството е ползвало осреднени стойности на цените на разпространяваните от него продукти, докато потребителите закупуват тези продукти на точно определена цена.

Законът за защита на конкуренцията забранява действия, които използват непазарни елементи в процеса на вземане на решение от потребителя дали да закупи дадена стока или не, тъй като измества неговото внимание от реалните характеристики на продукта като качество и цена. Потребителят насочва вниманието си повече към възможността чрез участието в играта да получи нещо, за което няма да заплати действителната пазарна цена, а друга, по-ниска. Вследствие на подобно поведение се увреждат интересите на конкурентите, поради което тези способи за привличане на клиенти са недопустими и се санкционират от ЗЗК.

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300041321

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.