КЗК глоби Майкрософт-България за нелоялна конкуренция

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията глоби “Майкрософт България“ ЕООД със 187 000 лева, след като установи случаи на нелоялна конкуренция от страна на дружеството.

От съобщение на сайта на КЗК става ясно, че е извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК, а наложената имуществена санкция е в размер на 2 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 г.

Производството е образувано по искане на „БиЕмДжи“ ООД, дистрибутор на софтуер за България с изградена дилърска мрежа на територията на цялата страна.

Проучването на КЗК установи, че Майкрософт България е публикувало съобщение, което е създало погрешна представа у адресатите, че молителят не би могъл вече да изпълнява извършваните до момента от него услуги, свързани с предлагане на продуктите на Майкрософт.

Видно от установените факти по преписката Майкрософт България наистина преустановява търговските си отношения с БиЕмДжи, изразяващи се в сключване на дистрибуторски договори за лицензионните програми от вида Volume Licensing и за ОЕМ партньор. От друга страна, наличието на прекратени договорни отношения между страните не води до отнемане правото на „БиЕмДжи“ ООД да предлага продукти с лицензи от вида Volume Licensing. Напротив, дружеството може да придобива продукти с този лиценз от всеки оторизиран дистрибутор на Майкрософт за лицензионните програми от вид Volume Licensing – факт, който ответното дружество не отрича.

В резултат на възникналото заблуждение от страна на част от клиентите на молителя („Каниско“ ЕООД,“АСТ София“ ЕООД и „МикроМега“ ООД) са предприети действия по изпращане на писма,с които дружествата изрично посочват, че преустановяват търговските си отношения с „БиЕмДжи“ ООД.

КЗК счита, че поведението на ответника е недобросъвестно и е породило конкретни неблагоприятни правни последици за искателя като едностранно прекратяване на договори с някои от неговите клиенти, част от които („МикроМега“ ООД) са имали дългогодишни търговски отношения с ”БиЕмДжи” ООД.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.