КЗК глоби кабелна тв, заблуждавала с “безплатни” услуги

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби с 58 020 лв. Кабел Сат – Запад за заблуждаваща реклама. Производството е образувано по искане на БТК срещу „Кабел Сат – Запад“ ООД. Комисията приема, че дружеството е нарушило правилата на лоялната конкуренция при рекламиране на услугата цифрова телевизия със следните рекламни послания: „Безплатна цифрова телевизия за нови и настоящи абонати“, „Стандартен пакет – над 100 свободни цифрови програми 0,00 лв.” и „Цифрова телевизия с 3,00 лв. месечна такса“. Комисията установи, че дружеството реално не предлага телевизионни пакети на цена от „0.00 лева” и „3.00 лева”, поради което посочените рекламни послания имат заблуждаващ характер по смисъла на ЗЗК.

В случая се касае за една от хипотезите на заблуждаваща реклама, която се отнася до цената на предлагана услуга – това е определяща характеристика на всеки продукт/услуга, поради което заблудата се приема за съществена.

Действията на кабелния оператор са укорими поради това, че са насочени към привличане на клиенти чрез достатъчно атрактивно, но невярно послание, а така разпространената реклама е в състояние да повлияе на икономическото поведение на потребителите, като насочи вниманието им към услугите на ответното дружество по непозволен начин, противоречащ на добросъвестната търговска практика.

Рекламата е изготвена от Кабел Сат-Запад и е разпространявана чрез собствения му интернет сайт и печатни брошури. По този начин дружеството е нарушило забраната на чл. 32, ал.1, във връзка с чл.33 от ЗЗК.

Наложената имуществена санкция е в размер на 1% от нетните приходи от продажби на Кабел Сат-Запад за 2013 г., равняващ се на 58 020 лв.

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300041320

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.