КЗК глоби „Хранинвест“ със 144 645 лв. за нелоялна конкуренция

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията санкционира „Хранинвест“ ЕООД със 144 645 лв. (1,5 % от приходите на дружеството за 2013 г.) за нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция – чл. 29 от ЗЗК.

Производството е образувано по повод искане на конкурента „Ростар БГ” ЕООД, според което от страна на „Хранинвест“ ЕООД и „Хранинвест и Сергей Серафимов” ЕООД са извършени нарушения на ЗЗК във връзка с производството и разпространението на българския пазар на краве масло „BUTTER”.

По отношение на „Хранинвест“ ЕООД КЗК установи, че със заявката и регистрацията в Патентно ведомство на РБ на промишлен дизайн с наименование „Стикери” (рег. № 7886/28.03.2014 г.), дружеството нарушава общата забрана по чл. 29 от ЗЗК, тъй като дизайнът, който дружеството използва върху опаковката на краве масло BUTTER, е твърде сходен с външния вид на краве масло Deutsche Markenbutter, разпространявано от Ростар БГ” ЕООД. Това поведение е в противоречие с добросъвестната търговска практика. Тя изисква в случаите, когато производител планира да пусне на пазара нов продукт, да изгради такава визия на продукта, която да го отличава от останалите подобни продукти.

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния регистър на КЗК на адрес http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300042385

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.