КЗК глоби фирма, продаваща китайски стоки за български

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи, че дружеството е извършило нарушение по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК – заблуждаваща реклама относно произхода на предлаганите от дружеството продукти (генератори и стартери), и наложи имуществена санкция на „Елдикс“ ООД в размер на 162 030 лв. (3% от приходите от продажби на дружеството за 2014 г.).

Производството е образувано по искане на „Динамо Сливен“ АД, гр. Сливен. За да постанови решението си Комисията приема, че дори „Елдикс” ООД да участва в процеса на реализация на продуктите и да извършва несъществени дейности (добавяне на части към тях), то дружеството не следва да представя продуктите си като произведени в България. Стоките, които дружеството предлага, са произведени в Китай, поради което рекламирането им като такива с български произход е недобросъвестно и може да подведе потребителите, към които е насочено. По този начин дружеството уврежда интересите на конкурентите като „Динамо Сливен“ АД, чиито продукти се изработват именно на територията на страната.

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес:

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043454 .

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.