КЗК глоби БТК с 3,746 млн. лева, телекомът обжалва

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция от 3,746 милиона лева на “Българска телекомуникационна компания” ЕАД за злоупотреба с господстващо положение, става ясно от съобщение на сайта на антимонополната комисия.

В решението на КЗК е записано, че производството е образувано на основание решение на Върховния административен съд, с което казусът е върнат на КЗК за ново разглеждане и произнасяне в съответствие с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

Предмет на разследване е твърдение от “Източна телекомуникационна компания” АД за едностранно и неправомерно прекратяване на Договора за взаимно свързване на обществени електронни съобщителни мрежи от страна на “Българска телекомуникационна компания” ЕАД.

В хода на проверката си комисията установява, че БТК е извършила злоупотреба с господстващо положение, състояща се в косвено налагане на извъндоговорни нелоялни търговски условия в отношенията между страните, което води до тяхното преустановяване и възпрепятства осъществяването на конкурентна стопанска дейност, и прилагане на различни условия за едни и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравностойно положение като конкуренти.

Анализът на договорните клаузи показва, че въпреки формалната равнопоставеност договорът е едностранно прекратен от БТК на основания, които към момента на прекратяването са спорни между страните.

Поведението на БТК е продиктувано от пазарната мощ на дружеството, която му позволява да наложи нелоялни и неравнопоставени условия извън формалните отношения, предвидени в договора между страните, смятат от регулатора.

Според КЗК поведението на БТК има и дискриминационен характер, доколкото БТК е следвала различно поведение при сходни предходни случаи на констатиран нерегламентиран трафик.

Нещо повече, БТК е прекратила договорните си отношения с ИТК независимо от усилията на молителя да прекрати повикванията от посочените номера, а като изискване за подновяване на взаимната свързаност БТК предлага договорна клауза, която цели единствено да измени договорните отношения с ИТК, което също поставя ИТК в неравностойно положение спрямо конкурентите му.

От БТК съобщиха, че не са съгласни с решението на КЗК и ще го обжалват, тъй като според телекома то е правно необосновано и противоречи както на установените от самата КЗК факти, така и на предходното произнасяне на КЗК по случая през 2011 г.

“По делото безспорно е установено, че компанията, която е сезирала КЗК, е вкарвала в мрежата на БТК (терминирала) телефонни обаждания от чужбина. Те обаче, в нарушение на действащото законодателство, неправомерно са били представени като обаждания от България (национални) – това е установен факт, затова БТК след няколко изрични предупреждения прекратява фалшифицирания трафик. Договорът между страните позволява това.

“Необяснимо остава и обстоятелството, че КЗК вече разгледа и се произнесе по този случай през 2011 г. Фактите бяха абсолютно същите, но тогава КЗК не откри нарушение”, заявяват от БТК.

Сега обаче, въз основа на същите факти или по-вероятно – без да ги зачита, КЗК “установи” най-тежкото възможно нарушение и налага най-тежката възможна санкция. Същевременно, договорните отношения между жалбоподателя ИТК и “Виваком” продължават успешно и до сега, заявяват още от телекома.

На последното заседание в КЗК дори е била изразена готовност от страна на ИТК да се уредят всички отношения между страните и да бъде разширено сътрудничеството между БТК и ИТК, твърдят от БТК

Този факт, обаче с лекота е отхвърлен от Комисията без да се даде възможност дори да се поясни как страните ще работят съвместно. От правна гледна точка това прави налагането на санкция много учудващо, тъй като е пряко признание за липса на каквото и да е увреждане на пазарните отношения, заявяват още от БТК, цитирани от vesti.bg.

На 17 февруари т. г. КЗК глоби БТК ЕАД с 811 879 лв. за нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Според антимонополния орган БТК бе нарушила закона с предлагането на таблети в добавка към услугата „Достъп до интернет”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.