КЗК глоби “Близу” с 887 260 лева за недобросъвестна търговска практика

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД в размер на 887 260 лв. за извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК. Този член от закона забранява всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите. Размерът на санкцията отговаря на 1 % от нетните приходи от продажби на дружеството за 2013 г.

Производството е образувано по повод постъпил сигнал от потребител относно предлаганата от Близу в края на 2012 г. пакетна услуга (телевизия и интернет) заедно с бонус пакет спортни програми „HD Super Sport“ (5 спортни и 2 други програми) с промоционални цени за срока на договора (12/18-месечен).

Комисията установява, че по-малко от 6 месеца след предлагането на промоционалната услуга повечето спортни канали в бонус пакета “HD Супер Спорт“ са спрени, а потребителите не са информирани за това. В същото време през м. май 2013 г. Близу започва да предлага нов пакет „HD Селект“ със същите спортни програми срещу допълнително заплащане. По този начин клиентите на Близу, които са привлечени от предложението да ползват пакета “HD Супер Спорт“ безплатно, трябва да заплатят допълнително, за да продължат да гледат същите спортни канали в пакета „HD Селект“. Това противоречи на добросъвестната търговска практика, уврежда интересите на конкурентите на Близу и на самите потребители.

По времето, когато е извършено нарушението, директор “Маркетинг и стратегии” в Близу е сегашният министър на икономиката и енергетиката в служебното правителство Васил Щонов.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.