Квесторите на КТБ опровергават, че банката се разграбва

Квесторите на Корпоративна търговска банка (КТБ) разпространиха изявление, в което изразяват категорично несъгласие с направените през последните дни изявления, че имуществото на банката се разграбва, а тя се декапитилазира. Както е известно такива изявления бяха направени от премиера Борисов, финансовия министър Горанов и председателката на парламентарната комисия по финанси Менда Стоянова, а Борисов и Горанов настояха за спешни законови промени, които да позволят на държавата да назначи служебен синдик в КТБ, въпреки че делото за обявяването й в несъстоятелност още не е разгледано от петчленен състав на ВАС.

Ето и пълният текст на изявлението на квесторите:

Във връзка с многобройните изявления в публичното пространство по отношение действията на квесторите на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, касаещи опазването и управлението на имуществото на банката и с оглед необходимостта от адекватна и вярна комуникация с обществото, Ви информираме следното: В рамките на предвидените от закона правомощия и при стриктно спазване на нормативните разпоредби:

– Не са извършвани никакви разпоредителни действия с имущество на банката от квесторите;

– Не са разглеждани цесии на вземания срещу банката, постъпили в деловодството на банката след 06.11.2014г. (деня на отнемане на банковата лицензия);

– Не са извършвани погашения на кредити чрез прихващания, постъпили в деловодството на банката след законодателните изменения на чл.59 от Закона за банковата несъстоятелност (ДВ – бр.98 от 28.11.2014г., в сила от 28.11.2014г.).

Обръщаме внимание, че квесторите на „Корпоративна търговска банка“ АД не могат да извършват действия на разпореждане с имуществото на банката, поради наложените по искане на БНБ предварителни обезпечителни мерки, а именно – общ запор и възбрана върху цялото имущество на банката съгласно определение по делото за откриване на производство по несъстоятелност (т.д. №7549/2014г. на СГС, VI-то Т.О., 4-ти състав).

Квесторите не могат да извършват разпоредителни действия с имуществото на банката и поради изрична законова забрана за такива действия, а именно: от датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл.36, ал.2 от Закона за кредитните институции не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имущество на банката, с изключение на извършването на обичайни разноски, насочени към неговото запазване и управление (чл.3, ал.2 от Закона за банковата несъстоятелност).

Квесторите на банката са на разположение за всякакъв вид проверки от оторизираните за това органи и изразяват пълна готовност за съдействие във връзка с такива проверки.

Изявлението е подписано от квесторите ЕЛЕНА КОСТАДИНЧЕВ и СТАНИСЛАВ ЛЮТОВ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.