Кунева: Предстои първото заседание на антикорупционния борд

Кунева иска мандата, за да не обиди президента

„Бях определена за национален координатор по антикорупционни политики и това е знак за значимостта на политиките, защото до сега не е имало член на кабинета, който да е натоварен специално с тази координация. Създадохме и Национален съвет по антикорупционни политики, нещо като политически борд. Той е орган, който формулира политиките и следи за тяхното изпълнение. Другата седмица ще бъде първото заседание на съвета и се надявам той да даде тласък на реформите с антикорупционна насоченост”. Това каза Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, по време на инициирана от нея дискусия за целите, предизвикателствата и добрите практики в превенцията и борбата с корупцията. Кунева изтъкна, че вече се изпълнява Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, която беше приета от Министерски съвет. По думите ѝ, основната мисъл при изготвянето на текста е била да се намерим баланс, при който органът е ефективен и може да върши работата си и да дава резултати, но правата на проверяваните лица да бъдат адекватно защитени.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.