КТБ поиска специален надзор от БНБ

Докладът на Alix Partners за КТБ вече е публикуван в превод на български

В Българската народна банка (БНБ) е получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка (КТБ), в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции.
На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор, съобщи централната банка.
От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори. Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции.
Междувременно от миноритарния собственик на КТБ – ВТБ – бе заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ.
В 13:30 ч. в централната сграда на Българската народна банка ще има пресконференция. Днес пред централния офис на Корпоративна търговска банка (КТБ) на пл. “Гарибалди” в София се изви опашка от 100 души, които чакат, за да изтеглят парите си от банката. Клонът на банката на ул. “Аксаков” е затворен. Същевременно на сайта на Българската фондова борса (БФБ) бе публикувано съобщение от Корпоративна търговска банка (КТБ).
Следва пълният му текст:
Уважаеми клиенти на КТБ АД,
Всички ние сме свидетели на безпрецедентна кампания срещу банката, в която бяха въвлечени и органите на съдебната власт. За да защити интересите на своите вложители и клиенти, КТБ АД реши да потърси институционалната подкрепа на БНБ по реда на Закона за кредитните институции, като предложи на Централната банка да постави КТБ АД под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност.
Уверени сме, че това е допълнителна гаранция за защита на Вашите интереси, а също така и – за бъдещо възстановяване на банковата дейност на КТБ АД под прекия надзор на Централната банка. Още веднъж сме длъжни да заявим, че Клиентите са ни скъпи и това е единственият мотив, от който се водим да предприемем тази нелека, но необходима в този момент стъпка. Благодарим Ви за лоялността и подкрепата! С уважение: Ръководството на КТБ АД