КТБ няма да отвори на 21 юли, БНБ удължи надзора

Клиентите на Корпоративна търговска банка няма да могат да теглят от депозитите си от 21 юли – нито като притежатели на сметки в КТБ, нито като титуляри на влогове, прехвърлени на тяхно име в Креди Агрикол. Това става ясно от съобщение на БНБ, публикувано днес, от което се разбира, че срокът за особения надзор на КТБ отново става 3 месеца, т.е. банката няма да отвори идния понеделник. Освен това, от съобщението става недвусмислено ясно, че на този етап няма взето решение за изплащане на депозитите, които надхвърлят гарантираните от закона 196 000 лева, колкото е равностойността на 100 000 евро.

Ето и пълният текст на съобщението на БНБ:

След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България, в която участваха представители на основните парламентарни политически сили, правителството и БНБ, Българската народна банка предприе действия в следните две насоки:

1. БНБ вече осъществи контакт с Изпълнителния съвет на Европейската централна банка като част от подготовката на разговор между държавния глава и президента на ЕЦБ за стартирането на процедура за кандидатстване на България за членство в единния надзорен механизъм на Европейския съюз;

2. БНБ започна разговори с председателя на Европейския банков орган г-н Андрея Енрия за иницииране на преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор“ в БНБ. Когато това се случи, резултатите ще бъдат публично оповестени.

Поради липса на съгласие относно предложения от централната банка и правителството законодателен подход, обсъден преди това с експерти на основните парламентарни политически сили, за намиране разрешение на проблемите в банковата група КТБ и за фирмите и гражданите, които имат депозити в нея над 196 хиляди лева, Българската народна банка продължава работа по процедурата на специален надзор. Съгласно сега действащата законова база (чл. 115, ал.3 от Закона за кредитните институции), максималният срок на специалния надзор е до 6 месеца, но в конкретния случай БНБ е наложила срок от 3 месеца.

При продължаване на политическите консултации за търсене на консенсус относно цялостното решаване на казуса КТБ за защита на интересите на депозантите в КТБ с влогове и над 196 хиляди лева и при постигането на такъв консенсус, централната банка е готова да предостави своя експертен потенциал в изпълнение на такова решение.

1 Comment

  1. Тази банка фалирала ли е или не!? Значи сега по 100 хиляди, от Виктория по 100 хиляди и накрая от фонда още 100 хиляди. Бедният Рашидов ще прави скок подскок поне три пъти…

Leave a Reply

Your email address will not be published.