КТБ е в неплатежоспособност още от 20 юни 2014 г., реши САС

Докладът на Alix Partners за КТБ не бил най-секретното нещо на света, ще го публикуват в интернет

Корпоративна търговска банка (КТБ) е изпаднала в неплатежоспособност още на 20 юни 2014 г. т.е. още в деня, в който затвори. Това реши Софийският апелативен съд.

Съставът с председател и докладчик Светла Божкова, Теодора Кръстева и Светла Чорбаджиева отмени решението на Софийския градски съд, с което за начална дата на неплатежоспособността се определяше 6 ноември 2014 г. – когато БНБ отне лиценза на КТБ.

Ефектът от днешното решение на САС, ако не бъде отменено от Върховния касационен съд, е, че дава възможност на кредиторите на банката и най-вече на Фонда за гарантиране на влоговете (който е най-големият кредитор на КТБ) да се ползват от относителната нищожност на сделки, извършени след като банката затвори врати, коментира “Правен свят”.

Според Закона за банкова несъстоятелност (ЗБН) четири вида действия и сделки се приемат за нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността, ако са извършени от банката след началната дата на неплатежоспособността. След днешното решение за нищожно ще се счита всяко изпълнение на парично задължение, независимо от начина на изпълнението т.е. не само чрез прихващане, извършено след 20 юни 2014 г. Същото важи за безвъзмездните сделки с право или вещ от масата на несъстоятелността, сключени след тази дата, както и възмездните сделки с право или вещ от масата на несъстоятелността, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото. За нищожни спрямо кредиторите се приемат и всеки залог, ипотека или друго обезпечение върху право или вещ от масата на несъстоятелността, учредени след 20 юни 2014 г.

Един от основните спорове по делото беше кой има право да обжалва решението на СГС. В решението си апелативните съдии приемат, че нито най-големите акционери “Бромак” и “Бългериан акуизишън къмпани”, нито бившите изпълнителни директори имат това право. В него се казва, че акционерите, макар и да са страни, нямат право на въззивна жалба. Съдът обаче признава тази възможност за синдиците, въпреки че и те не са посочени в Закона за банковата несъстоятелност.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.