КСНС: Референдумът за независимостта на Крим е незаконен

Участниците в днешния извънреден КСНС приеха обща, но не и консенсусна позиция за кризата в Украйна и Крим и потенциалните опасности за българската национална сигурност и икономика. Както вече съобщихме, лидерът на „Атака” Волен Сидеров напусна заседанието на КСНС доста преди неговия край и се присъедини към ораторите на свикания от партията митинг буквално под прозорците на президента.
В отсъствието на лидера на БСП Сергей Станишев партията и ПГ бяха представлявани от Янаки Стоилов. Дебатите по темата продължиха малко повече от 4 часа. В приетото становище, представено от президента Росен Плевнелиев,, се посочва, че България действа като член на ЕС и НАТО, като отчита националния си интерес и работи ЕС да има единна позиция по кризата в Украйна. Изтъква се също така, че България подкрепя суверенитета, единството и териториалната цялост на Украйна. Отбелязва се, че референдумът в Крим е в нарушение на международното право и конституцията на Украйна, поради което България не признава резултатите от този референдум.
Ето и пълният текст на приетото от участниците в КСНС становище.

Становище и предложения на Консултативния съвет за национална сигурност относно рисковете пред България, свързани с развитието на кризата в Украйна

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди развитието на кризата в Украйна и произтичащите от нея рискове за България. Република България действа като член на Европейския съюз и НАТО, като отчита националния си интерес. България работи за това Съюзът да има единна позиция по отношение на кризата в Украйна.

Република България подкрепя суверенитета, единството и териториалната цялост на Украйна. Проведеният на 16 март референдум в Автономна република Крим е в нарушение на международното право и Конституцията на Украйна и Република България не признава резултатите от него. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност призовават всички страни, които имат участие в настоящата криза, да преустановят всякакви провокации и да се въздържат от нарушение на международното право. Изпращането на мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Украйна е важна стъпка за гарантиране на мирното разрешаване на конфликта и защита на териториалната цялост и суверенитета на Украйна от страна на международната общност. България подкрепя подписването на политическата част на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украйна, както и подписването на икономическата част след провеждането на свободни и демократични избори за президент.

Консултативният съвет за национална сигурност настоява украинските власти да спазват правата и свободите на всички граждани, в т. ч. и на лицата, принадлежащи към различните етнорелигиозни общности, сред които е и близо 300-хилядната българска общност. Кризата в руско-украинските отношения за пореден път поставя на изпитание и икономическата, и енергийна сигурност на страната.

Консултативният съвет за национална сигурност счита, че диверсификацията на доставките на газ, ускоряване изграждането на интерконекторните връзки със съседните страни и разработването на газовите находища в Черноморския шелф във възможно най-кратки срокове са безалтернативен национален приоритет.

С оглед на развитието на обстановката в Украйна, Консултативният съвет за национална сигурност отправя следните препоръки:

Първо, Съветът за сигурност към Министерския съвет и Националният щаб за мониторинг на обстановката в Украйна да следят и анализират процесите, които генерират рискове за сигурността на страната и своевременно да предприемат необходимите мерки за противодействие.

Второ, изпълнителната власт да предприема действия за недопускане нарушаването на енергийните доставки, да ускори работата по изграждането на интерконекторните връзки и да осигури необходимия резерв, което да позволи на страната да преодолее евентуална енергийна криза.

Трето, българските институции да поддържат активен диалог с българските общности в Украйна и да им оказват необходимото съдействие.

Четвърто, като подкрепя досегашните усилия на българското правителство, Консултативният съвет за национална сигурност препоръчва на Министерски съвет при последващите дискусии, в рамките на Европейския съюз, да аргументира българската позиция, отчитайки всички рискове за България, включително и икономическите, свързани с развитието на кризата.
Снимка: Пресцентър на президентската институция

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.