КС утвърди “вечните началници” в съдебната система

Конституцията не ограничава магистратите до два началнически мандата в системата през цялата им кариера. Това реши днес Конституционният съд (КС), информира news.lex.bg.  Решението е взето единодушно с 11 гласа, като от днешното заседание е отсъствала проф. Цанка Цанкова.

Конституционните съдии бяха сезирани от главния прокурор по темата за вечните началници. Той поиска тълкуване на чл. 129 от основния закон.  Текстът от конституцията гласи: “Административните ръководители в органите на съдебната власт се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване.”  Главният прокурор поиска конституционният съд да сложи край на споровете дали изразът “с право на повторно назначаване” означава възможността за назначаване на ръководен пост на до два мандата за целия професионален стаж на магистрата – независимо дали в един и същ или в различни органи на съдебната власт, или трябва да бъде разбиран като забрана един магистрат да ръководи конкретен орган на системата за повече от 10 години.  КС е приел в решението си втората теза.

Тоест някой съдия може да бъде председател два мандата на Районния съд  и след това да бъде избран за шеф на Окръжния съд в града.

Конституционните съдии са коментирали, че въпреки възможните възражения за създаване на съдебна номенклатура в крайна сметка отговорност на Висшия съдебен съвет (ВСС), а не на конституционния законодател, е да решава този въпрос. Тоест ВСС е този, който с произнасянето си по всяко решение за административен ръководител може да реши, че той твърде дълго заема началнически постове в системата, и да не го назначи.

 

КС е направил първо граматическо тълкуване на чл. 129, ал. 6 от конституцията. И заради употребения израз “се назначават на ръководнаТА длъжност” е достигнал до извода, че става въпрос за ограничение на до два мандата на конкретен началнически пост в системата.

 

Освен това обаче конституционните съдии са направили и тълкуване с оглед целта на разпоредбата, като са изследвали мотивите, с които през 2003 г. Народното събрание я прие. С днешното си решение конституционните съдии потвърдиха практиката на всички състави на ВСС от 2004 г. досега, че няма пречка един магистрат, след като е бил ръководител на даден съд или прокуратура за два мандата от по 5 години, след това да оглави друг орган от системата.

 

Действащият ВСС само за кратко застъпваше обратното становище, като отказа да назначи няколко магистрати на началнически постове, приемайки, че са превишили допустимите по конституция два мандата. Когато кадровиците трябваше да приемат становище по конституционното дело обаче, мнозинството застъпи тезата, че няма пречка един магистрат, след като е бил ръководител на даден съд или прокуратура за два мандата от по 5 години, след това да оглави друг орган от системата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.